Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Storm discount internet winkel. Gevestigd aan de Leopoldstraat 6B postcode 3031SW te Rotterdam. Geen fysieke winkel, alleen postadres. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer: 24381058

Totstandkoming van de overeenkomst. 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u via de website van Storm-discount een of meerdere producten heeft besteld en de bestelling door Storm-discount is geaccepteerd. U ontvangt altijd via email een bevestiging van de door u bestelde producten. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt Storm-discount u dit binnen 2 werkdagen met redenen omkleed mede.

Alle door Storm-discount uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van drie werkdagen na uitgifte. De offerte omvat altijd de productprijzen inclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten. De in de offerte gehanteerde prijzen zijn altijd inclusief BTW tenzij anders vermeld. 

De vermelde productprijzen zijn in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle getoonde prijzen of artikelomschrijvingen zijn onder voorbehoud van typefouten. 

Storm-discount levert uitsluitend na betaling en ontvangst op haar ING bankrekening Nr. IBAN NL84INGB0000811077 t.n.v. Storm discount. Tevens bestaat de mogelijkheid om makkelijk en snel te betalen via http://www.paypal.com Via ons email adres voor Paypal betalingen:  sales@storm-discount.com

Betalen via Paypal is slechts mogelijk bij een confirmed address. Het aflever adres dient geverifieerd te zijn. Tevens dient uw betaling te vallen onder Seller Protection. Zonder Confirmed address en Seller Protection wordt uw bestelling niet geaccepteerd. In alle gevallen geld dat slechts tot levering zal worden overgegaan nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Storm-discount is gecrediteerd. 

Bij het kopen van producten (niet bij diensten of service) heeft u het recht om te kopen met 50% aanbetaling. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dan vermeld u dit in het bestelproces bij opmerkingen. Vervolgens rekent u dan af in het betaalproces via de keuze Bankoverschrijving met de daar beschreven handelswijze.   

De gehanteerde verzendkosten zijn gerelateerd aan de door onze vervoerder gehanteerde tarieven. Op het moment dat u de bestelling plaatst, stellen wij u op de hoogte van de te verwachten leveringsduur. Natuurlijk kunt u ook voor aanschaf van een product informeren naar de levertijd. Indien de fabrikant het product niet op korte termijn kan leveren stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via een Postpakket met tracking en aflevering met of zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan verzending met vereiste handtekening, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voordat u deze bezorgwijze kiest. Welke verzending u ook kiest, u krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen (met uitzondering van briefpost).

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op risico van de leverancier verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen. Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

Als koper bent u verplicht de door vervoerder aangeboden producten af te nemen. Indien u hier als koper nalatig in bent, dan worden de door u bestelde producten opgeslagen totdat levering mogelijk is. Bijkomende kosten voor opslag en transportkosten komen voor rekening van de koper.

U hebt de plicht om bij aflevering door vervoerder de verpakking op beschadigingen te controleren. Indien een beschadiging wordt geconstateerd dient u de zending niet te accepteren en dient de vervoerder het geconstateerde vast te leggen. Tevens dient u Storm-discount op de hoogte te stellen van het feit dat het pakket niet is geaccepteerd in verband met de geconstateerde beschadiging.

 

Het risico m.b.t. schade tijdens het transport naar uw adres komt geheel voor rekening van Storm discount. Indien het een bedrijfslevering betreft raden wij u aan vooraf de afweging te maken een aanvullende en/of transport verzekering af te sluiten aangezien dan het transport risico bij uw bedrijf ligt.

Hou er rekening mee dat als het pakket niet kan worden afgeleverd op uw adres en het pakket uiteindelijk wordt teruggezonden aan storm discount, dat de verzendkosten niet worden gerestitueerd en dat er een Restocking Fee in rekening wordt gebracht van 15% op het aankoop bedrag.

Overmacht

Storm-discount heeft in geval van overmacht het recht om de door u geplaatste bestelling op te schorten al dan niet zelfstandig te ontbinden. Storm-discount zal u hiervan in een voorkomende situatie via email op de hoogte stellen.

Herroepingsrecht / bedenktijd

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 8,60 per pakket (aangetekend aan ontvanger met trackingnummer), raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via purchase@storm-discount.com Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hierboven beschreven.

Meer informatie over dit onderwerp en voor het downloaden van het modelformulier ontbinding, vindt u door op de link te klikken naar onderstaande pagina. Herroepingsrecht / Bedenktijd

Herroepingsrecht / bedenktijd Gebruiksklaar product (gps horloges en gps trackers). 

Hou er rekening mee dat de geactiveerde simkaart(en) en configuratiekosten die onderdeel uitmaken van uw aankoop niet geretourneerd cq. gerestitueerd kunnen worden als u gebruik maakt van uw Herroepingsrecht / bedenktijd. Bij het gebruiksklaar maken wordt uw gps horloge of gps tracker geconfigureerd en getest. Tevens wordt de simkaart die onderdeel is van uw aankoop geactiveerd, geplaatst en getest in uw gps horloge of gps tracker. Eveneens wordt er voor u een gebruikersaccount bij Lebara en de tracking server aangemaakt. Bij het bestellen van een gebruiksklaar product zoals een gps horloge of gps tracker aanvaard u dan ook expliciet dat wij deze werkzaamheden voor u uitvoeren door het accepteren van de algemene voorwaarden.

Kosten die onderdeel uitmaken van uw aankoop zijn de Lebara simkaart (5 euro) en de configuratie kosten (10 euro).

U kunt een bestelling alleen plaatsen door in het bestelproces de algemene voorwaarden te accepteren door deze aan te vinken en het bestelproces af te ronden.  

 

Wettelijke garantie 

U heeft recht op een deugdelijk product, dit is wettelijk vastgelegd. De eerste twaalf maanden na aanschaf van uw product profiteert u tevens van een verlichting van bewijslast. Dit betekend dat als het product binnen twaalf maanden na de aanschaf kapot gaat of een mankement vertoont, dat dan de verkoper moet aantonen dat dat door uw schuld gekomen is. Anders hebt u recht op herstel of vervanging van het product of, als dat niet mogelijk is, op teruggave van de aanschafprijs. Hebt u een klacht over een product? Klaag dan binnen twee maanden nadat u het gebrek hebt ontdekt. Dan bent u in ieder geval op tijd.  

De garantie strekt zich niet verder uit, dan de wettelijk gehanteerde garantiebepalingen. Tevens kan de garantie nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het product overtreft.

Storm discount is gebaat bij tevreden klanten en zal zich inspannen om een defect zowel binnen als buiten de garantietermijn naar tevredenheid en in alle redelijkheid op te lossen. 

Overmacht

Storm-discount heeft in geval van overmacht het recht om de door u geplaatste bestelling op te schorten al dan niet zelfstandig te ontbinden. Storm-discount zal u hiervan in een voorkomende situatie via email op de hoogte stellen. Storm-discount is niet aansprakelijk voor schade geleden door de koper van welke aard dan ook. Hierbij is gevolgschade uitdrukkelijk inbegrepen, zoals het niet of gedeeltelijk nakomen van een overeenkomst.

Schade veroorzaakt door het gebruik van o.a. (elektronische) producten zoals gps horloges, qi lader en radiografische modelbouwartikelen die u bij storm-discount heeft aangekocht is eveneens uitgesloten.

Ons Cookies beleid.

Wij gebruiken cookies om onze website voor u te verbeteren. We kunnen met cookies de mate van het gebruik van de websites en de marketing van onze diensten bekijken en aanpassen. Met uitleg over ons cookie-beleid geven we u inzicht in de manier waarop we met de privacy van onze bezoekers omgaan.

Wat zijn cookies en waarom worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden die informatie doorgeven van uw internetbrowser aan onze webserver. Cookies zorgen ervoor dat onze website uw computer, tablet, mobiele telefoon, etc. herkent terwijl u surft op onze website. Het gebruik van cookies dient meerdere doelen. Zo stellen ze ons in staat te zien of u bent ingelogd, onthouden ze welke artikelen u in uw winkelwagen heeft en geven ze ons de mogelijkheid om u op maat gemaakte informatie te verschaffen. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u door op de link te klikken naar onderstaande pagina. 

Cookies beleid

Storm-discount besteed aandacht aan uw privacy door slechts die gegevens te bewaren, die relevant zijn voor het afleveren van de door u bestelde producten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gesteld in verband met het afleveren van de door u bestelde producten.

Privacy Policy.

Uw Privacy wordt beschreven en gewaarborgd in onze Privacy Policy. Onderaan in dit document kunt u de Privacy Policy benaderen door op de link te klikken bij Meer informatie.

Review Policy.

Onze Review policy wordt beschreven en gewaarborgd in onze Review policy. Onderaan in dit document kunt u de Review policy benaderen door op de link te klikken bij Meer informatie.

Toepasselijk recht.

Op alle door Storm-discount gehanteerde bepalingen, bestellingen en verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aldus ook slechts worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam Nederland.

Disclaimer.

Storm-discount besteed veel zorg aan het up to date houden van de website. Fouten in de gebruikte tekst, prijzen of anderszins getoonde informatie zijn niet uit te sluiten. Storm-discount heeft geen invloed op de wijze waarop de getoonde informatie door derden wordt gebruikt. Storm-discount sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de op de website getoonde informatie (aanbiedingen, prijzen, technische informatie, statistieken, vergelijkingen, links en fora) uit. Dit heeft tevens betrekking op directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.

 

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden, opslaan of printen via deze link Algemene-voorwaarden-Storm-discount.pdf

Meer Informatie leest u hier door op de betreffende link te klikken

-Privacy policy

-Review policy

-AVG-GDPR

 

Mei 2022. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen.